Computerbaseret offsidedetektering
- optimering af et dommerstøttesystem

Speciale i Distribuerede Realtidssystemer
af Kasper Boe Johansen, cand.polyt i Teknisk Informationsteknologi
kasper@boe7.dk, www.boe7.dk

Senest opdateret 12. januar 2006

Her kan du følge fremskridtene i mit speciale frem til afleveringen den 12. december 2005. I mit speciale har jeg undersøgt, om det er muligt at lave et computersystem, som i realtid kan hjælpe linjedommerne med at undgå fejlkendelser i offsidesituationer. Specialet bygger videre på et tidligere speciale, som kan findes her.

12. december:

Større ændringer:
- Resten

Andre arbejdsopgaver:
- Resten

Offsidedetektering.pdf

5. december:

Større ændringer:
- Nyt metodeafsnit
- Læsevejledning
- Fremskridt
- Fremtidigt arbejde
- Relateret arbejde
- Ny version af resumé
- Ny version af konklusion

Andre arbejdsopgaver:
- Tidsmålinger

Offsidedetektering.pdf
Specialeforside.pdf

30. november:

Større ændringer:
- Beskrivelse af ODA
- Appendiks om bevis af samtidighed
- Første udkast til resumé
- Forord
- Korrektur på kapitel 4
- Første udkast til konklusion
- Beskrivelse af analysesoftware
- Klargøring af appendiks

Andre arbejdsopgaver:
- Scenario sammensat
- Klargøring af bolde, så der ikke er små, pludselige retningsskift
- Videreudvikling af ODA:
- - kompleks strategi til positionering af spillere
- - semaforbeskyttelse
- - fremspoling til nyeste data
- - ingen hardcodede variabler, koden gjort pæn

Offsidedetektering.pdf

18. november:

Større ændringer:
- Tilføjelser til analysen af spillernes omfang
- Bevægelsesanalyse for almindeligt løb færdigt
- Kapitel 4 inklusiv delkonklusion så godt som færdigt
- Videre analyse af boldens bevægelser - kapitel 5 færdigt

Andre arbejdsopgaver:
- Verificering af bevægelsesanalyse med testdata
- Kildekoden til ScenarioGenerator gjort præsentabel
- Kildekoden til Bevægelsesanalyse gjort præsentabel
- Videreudvikling af ODA:
- - opsplitning i datatråd og arbejdstråd
- - historiske data til brug for afleveringsdetektering og spillerpositionering
- - koordinatsystem til positionering opdelt i mindre stykker
- - to simple strategier til positionering af spillere
- - filter til at simulere DSS
- - filtre til afleveringsdetektering

Offsidedetektering.pdf

9. november:

Større ændringer:
- Dybere analyse af boldens bevægelser
- De sidste fejl i kapitel 2 rettet - færdigt
- De sidste fejl i kapitel 3 rettet - færdigt
- Det sidste af spillernes omfang analyseret
- Bevægelsesanalyse for acceleration og retningsskift 'skrevet'

Andre arbejdsopgaver:
- Ny specialekontrakt

Specialekontrakt.pdf
Offsidedetektering.pdf

2. november:

Større ændringer:
- Analyse af DommerStøtteSystem
- Beskrivelse af DommerStøtteSystem
- Mindre omskrivning af baggrund for krav
- Omskrivning af kapitlet om offsidereglen
- Det meste af spillernes omfang analyseret

Andre arbejdsopgaver:
- Påbegyndt udvikling af OffsideDetekteringsAssistent (Filtre, Factories)

Offsidedetektering.pdf

12. oktober:

Større ændringer:
- Systemkrav delt yderligere op, baggrunden for kravene findes i appendiks
- Evaluering af systemet fra Cairos
- Qualisys-afsnittet flyttet til appendiks, ny indledning til bevægelsesanalyse
- Korrekturlæsning og fejlretning/omskrivning
- Bedre illustrationer i flere afsnit
- Ny kapitelinddeling
- Appendiks om den ny ScenarioGenerator
- Appendiks om kameradækning ved fodboldkampe

Andre arbejdsopgaver:
- Modificering af ScenarioSender
- Modificering af DommerStøtteSystem/OffsideDetekteringsAssistent (pakkeformat, to koordinater pr. spiller)
- En slags scenariogenerator til at opsætte testscenarier med
- Scenario til test

Offsidedetektering.pdf

28. september:

Større ændringer:
- Systemkrav delt op i specifikke krav og analyse af disse
- Ordliste
- Korrekturlæsning (ikke alle 'fejl' rettet)

Andre arbejdsopgaver:
- Modificering af Visualizer
- Påbegyndt modificering af ScenarioSender (pakkeformat)
- Optagelser til test
- Klargøring af testdata

Offsidedetektering.pdf

14. september:

Større ændringer:
- Systemkrav diskuteret, herunder realtidskrav og krav til præcision
- Systemoversigt til metodeafsnittet
- Afsnittet om DommerStøtteSystem færdigt
- Bevægelsesanalyse for specielle bevægelser (undtagelser)
- Bevægelsesanalyse for bolden
- Indledende brugsvejledning

Andre arbejdsopgaver:
- Klargøring af DommerStøtteSystem
- Design af den overordnede algoritme

Offsidedetektering.pdf

8. september:

Større ændringer:
- Problemformulering skrevet om for at præcisere formålet
- Omstrukturering af rapport med henblik på læsevenlighed
- Kapitlet om offsidereglen skrevet færdigt
- Videre analyse af almindeligt løb
- Beskrivelse af Larsen & Hansens speciale og prototyper
- Appendiks om afstandsberegning omskrevet
- Appendiks med mails fra DBU's dommerudvalg

Andre arbejdsopgaver:
- Videre bevægelsesanalyse, almindeligt løb
- Korrekturlæsning

Offsidedetektering.pdf

31. august:

I forbindelse med at jeg fik ny vejleder blev nedenstående dokument sendt, så den nye vejleder, Peter Gorm Larsen, kunne se, hvad jeg havde tænkt og hvad jeg havde lavet.

Største ændringer i forhold til Indledning:
- Ny fortolkning af det at være nærmere mållinjen
- Beskrivelse af Cairos' system
- Indledning til bevægelsesanalyse
- Beskrivelse at Qualisys' system inklusiv efterbehandling af data
- Analyse af almindeligt løb
- Analyse af nærkampe
- Analyse af hovedstødsdueller
- Appendiks om dataudglatning
- Appendiks om afstandsberegning

Andre arbejdsopgaver:
- Klargøring af ScenarioSender
- Klargøring af Visualizer
- Optagelser med AaB-spillere
- Efterbehandling af data
- Udvikling af software til bevægelsesanalyse
- Bevægelsesanalyse, almindeligt løb
- Bevægelsesanalyse, hovedstødsduel

Offsidedetektering.pdf

Forklaring til AaB:

AaB var så venlige at stille fire spillere (Thomas Kortegaard, Jacob Sørensen, Michael Jakobsen og Jeppe Lund Curth) til rådighed, så jeg kunne lave optagelser til specialet. Formålet med optagelserne var at kunne analysere spillernes bevægelser med henblik på at kunne bestemme deres positioner helt nøjagtigt, samt at få data til test af det endelige system.

OptagelserTilOffsidedetektering.pdf

Indledning:

For at bestå kurset Specialeforberedelse skulle der udarbejdes en indledning og en specialekontrakt. Afleveringen fandt sted 11. marts, og dokumenterne findes her.

Specialekontrakt.pdf
Offsidedetektering.pdf