Computerbaseret offsidedetektering
- optimering af et dommerstøttesystem

Speciale i Distribuerede Realtidssystemer
af Kasper Boe Johansen, cand.polyt i Teknisk Informationsteknologi

Senest opdateret 17. januar 2006

I mit speciale har jeg undersøgt, om det er muligt at lave et computersystem, som i realtid kan hjælpe linjedommerne med at undgå fejlkendelser i offsidesituationer. Fodret med tilstrækkeligt nøjagtige og konsistente data om spillernes og boldens placering ser det ud til at være muligt at lade et computersystem afgøre, om spillere befinder sig i offsideposition, når en medspiller rører bolden.

Specialet bygger videre på et tidligere speciale, som kan findes her. Er du interesseret i at følge fremskridtene undervejs i projektforløbet, kan de tidligere arbejdsdokumenter findes her. De dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med specialet, findes herunder.

Speciale:

Specialerapporten er det dokument, censor og vejleder bedømmer specialet ud fra inden den afgørende specialeeksamen. Specialerapporten er til afleveringen udstyret med en standardforside leveret af Århus Universitet. Afleveringen fandt sted 12. december 2005.

I forbindelse med specialeforsvaret 11. januar 2006 udarbejdede jeg et tillæg til specialerapporten, som indeholdt en dybere analyse af de lidt mærkelige testresultater og en beskrivelse af de nødvendige rettelser for at forbedre testresultaterne. Endvidere indeholder tillægget errata med fundne skrive- og stavefejl, og disse fejl er rettet i en revideret udgave af specialerapporten. Fremlægningen til specialeforsvaret tog udgangspunkt i disse slides.

Projektudstilling:

Torsdag den 19. januar 2006 kl. 15-18 afholdes åbent hus på Ingeniørhøjskolen i Århus, hvor interesserede kan komme forbi og kigge nærmere på nogle af de afgangsprojekter og specialer, der er udarbejdet i løbet af semestret. På min stand præsenteres en kørende demonstration af systemet og en plakat, som kort opsummerer mit specialearbejde og resultaterne.

Specialeforberedelse:

For at bestå kurset Specialeforberedelse skulle der udarbejdes en indledning og en specialekontrakt. Afleveringen fandt sted 11. marts 2005.

Kontaktinformation:

Navn: Kasper Boe Johansen
Telefonnummer: 29 24 56 28
E-mail: kasper@boe7.dk
Hjemmeside: www.boe7.dk